Bestelling Schatkaart voor Amsterdammertjes:

Maak 4,75 euro over op gironummer NL77INGB0001146241 van De Vuurberg Uitgeverij te Amsterdam onder vermelding van 'Schatkaart voor Amsterdammertjes' en u krijgt uw bestelling binnen een week toegestuurd. Dit bedrag is inclusief 0,80 eurocent verzendkosten.
Niet alle bankafschriften vermelden het postadres. Vul daarom onderstaande adresgegevens in!
Wij danken u hartelijk voor uw bestelling!
Uw naam:
Uw adres:
Uw postcode en woonplaats:
Uw e-mailadres:
Opmerkingen: