Rekenen is leuk ...
Privé-bijles rekenen en wiskunde in Amsterdam-Centrum (alle niveaus).

Inspirerende één-op-één bijlessen voor:

- leerlingen PO en VO (VWO, HAVO en VMBO);
- centrale rekentoets (2F en 3F);
- studenten PABO voor de WisCAT Rekentoets en KennisBasis;
- studenten in zorg- en verpleegkunde-opleidingen (MBO-3 en
MBO-4 en HBO).

Meer informatie over BIJLES MEDISCH/VERPLEEGKUNDIG REKENEN >>


Lesmateriaal voor ZC-studenten:
Logo Zorgcollege
  Thema's rekenen en wiskunde:

 • getallen ordenen en bewerken
 • hoofdrekenen, handig rekenen en schatten
 • breuken en verhoudingen
 • procenten, diagrammen, tabellen en grafieken
 • rekenen met ruimte, tijd en geld
 • kommagetallen en de relatie met breuken
 • meetkunde en meten
 • het gebruik van schetsen ter bevordering
  van het inzicht
 • metrieke stelsel
 • kwadraten, wortels en toepassingen
 • logisch redeneren
 • rekenproblemen gerelateerd aan dyslexie en dyscalculie
 • omgaan met meerkeuzevragen
 • alle domeinen voor de Pabo

In mijn bijlessen ligt de nadruk op inzichtverwerving en de rekenstrategie. Daarnaast besteed ik veel aandacht aan de basisvoorwaarden voor succesvol rekenen:

-veiligheid, feedback en concentratie;
-de individuele rekenstrategie;
-de berekening in stapjes opsplitsen en uitvoeren;
-de som uit een 'verhaaltjessom' (redactiesom) weten te halen;
-aansluiten bij de leefwereld van de leerling.
Tarieven (vanaf schooljaar/studiejaar 2019/'20, alle niveaus):
 • Leerlingen die in principe wekelijks komen, betalen 36 euro per lesuur;
 • Leerlingen die tweewekelijks of incidenteel komen, betalen 40 euro per lesuur;
 • Op een tweede les in dezelfde week krijgt u 15 procent korting;
 • Strippenkaart voor tien lessen: 375 euro (vooraf betalen);
 • Groepslessen zijn ook mogelijk. Tarieven zijn afhankelijk van de groepsgrootte.

  Annulering van een les:
  Voor een les die binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt 50% in rekening gebracht.

  U ontvangt een factuur.


  Tevens individuele afname NIO-toets (vernieuwde versie, juli 2018); tevens NIO-training.
  Tarief: 245 euro (incl. BTW).
  Meer informatie >>


  Mijn achtergrond:

  Rekenspecialist; dol op wiskunde; tevens ontwikkelingspsycholoog (psycholoog NIP), initiator van geo-rekenprojecten in Amsterdam en wetenschapsjournalist gespecialiseerd in aardwetenschappen.

  Mijn overtuiging is dat bijspijkeren loont en dat het plezier in rekenen hierdoor toeneemt.

  Bel voor meer informatie 020 6206123 b.g.g. 06 52479731 - Annemieke van Roekel of stuur een mail naar avroekel@xs4all.nl

  Annemieke van Roekel is tevens initiatiefneemster van het rekenproject 'Rekenen met de Aarde': uitdagend rekenonderwijs met thema's uit de geo-wetenschap. Meer informatie op www.rekenenmetdeaarde.nl


  Links naar rekenproblemen vanuit wetenschappelijk perspectief:

  Dyscalculie, zin en onzin, door J.E.H. van Luit e.a.

 • © Annemieke van Roekel
  Laatste wijziging: 22 februari 2021
  [top] [contact]