Plusgroep: rekenen met de diepe aarde © A. van RoekelRekenen met de aarde
Uitdagend rekenonderwijs met thema's uit de geo-wetenschap


Hoe ziet de 'diepe aarde' eruit en hoe teken je dit op schaal? Hoe lees je uit een grafiek af hoeveel diersoorten zijn uitgestorven toen de meteoriet 65 miljoen jaar geleden op aarde viel? Hoe lang leefden de dino's op aarde en zijn de vliegende reptielen ouder of jonger dan de zeebeesten waarvan we de fossielen in Amsterdamse stoepen kunnen vinden? Hoe teken je de geologische tijdlijn op millimeterpapier en hoe oud zijn de aardlagen waarin de Noord/Zuidlijn wordt aangelegd?

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de thema's die aan bod komen in het project 'Rekenen met de aarde'. Het doel is om geo-wetenschappelijke thema's te integreren met basisvaardigheden in het rekenonderwijs.

De unieke combinatie van het rekenvak met de leukste onderdelen uit de zaakvakken natuur, biologie en aardrijkskunde maakt het project bij uitstek geschikt voor plusgroepen in het basisonderwijs.


De aardbol op mm-papier
De aardbol op mm-papier
De aardbol op mm-papier
De aardbol op mm-papier
De aardbol op mm-papier
De aardbol op mm-papier
De aardbol op mm-papier
De aardbol op mm-papier
De lessenreeks (naar keuze, in overleg) bestaat uit de volgende modules:
  • Rekenen met de geologische tijd
  • Rekenen met dino’s
  • Rekenen met fossielen
  • Rekenen met vulkanen
  • Rekenen met de diepe aarde
  • Rekenen met de atmosfeer
  • De Grote Geo-Quiz (afsluiting)

Lijkt het project 'Rekenen met de aarde' u interessant voor uw school of wilt u meer informatie? Stuur een mailtje!

Annemieke van Roekel
T 020 - 620 6123
of stuur een mail naar avroekel[at]xs4all.nl


Stoepband met fossiele schelpen Microfossielen E.huxleyi tijdvakken en extincties Graffiti met honingraatkoraal (links)
Amsterdamse reuzenschelpen Microfossielen van de E.huxleyi Staafdiagram met extincties Fossielen zoeken in Amsterdam

© Annemieke van Roekel 2012. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
Laatste wijziging: 28 februari 2019
[home]